Návod: Čas UNIX

 

Vytvorenie aktuálneho času v formáte UNIX

Kód
bl_date();

 

Príklad

Kód
1378891408

 

Ako vypísať reálny čas ?

Kód
$unix = bl_date();
$date = date("F j, Y, g:i a", $unix);                // September 11, 2013, 11:23 am
$date = date("m.d.y", $unix);                        // 09.11.13
$date = date("j.n.Y", $unix);                        // 11.9.2013
$date = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day', $unix);    // 11-23-28, 11-09-13, 2330 2328 3 Wedam13
$date = date("D M j G:i:s T Y", $unix);              // Wed Sep 11 11:23:28 CEST 2013
$date = date("H:i:s", $unix);                        // 11:23:28
$date = date("Y-m-d H:i:s", $unix);                  // 2013-09-11 11:23:28 (the MySQL DATETIME format)

Viac čítajte na php.net