Požiadavky na web server

 

Apache

Odporúčame používať verziu 2 a vyššiu.

PHP

Odporúčame používať verziu od 5.3 a vyššiu.

MySQL

Odporúčame používať verziu od 5 a vyššiu

 

Nastavenia
Nastavenie Hodnota
htaccess - mod_rewrite enabled
php.ini - allow_url_fopen enabled
php.ini - curl enabled
Must be enabled in php.ini pdo, pdo_mysql
File permissions SuEXEC(odporúčané) alebo Chmod 777