Návod: Vlastný plugin

 

1. - Začiatok

Plugin musí mať vlastný priečinok a všetok obsah musí byť v súbore index.php alebo index.html

Príklad súboru index

Kód
<?php
if($PHPince_logon){
    /* CONTENT */
}
?>

2. - Zmeňte všetky interné odkazy na CSS, Javascript, Obzázky,...

Kód
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
<img src="images/dot.jpg" alt="Image" />
<script type="text/javascript" src="javascript.js"></script>

 

pred adresu súboru pridajte tento skript

Kód
<?php bl_temp_link($PHPINCE_system); ?>

 

Príklad

Kód
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bl_temp_link($PHPINCE_system); ?>style.css" />
<img src="<?php bl_temp_link($PHPINCE_system); ?>images/dot.jpg" alt="Image" />
<script type="text/javascript" src="<?php bl_temp_link($PHPINCE_system); ?>javascript.js"></script>

 

3. - Následne plugin premiestnite do zložky "/phpince-panel/phpince-include/plugin_name/" a cez administráciu môžte nainštalovať.