Návod: Vlastný štýl pre bl_temp_content();

 

Kód
bl_temp_content(array(
    "topic_limit" => 2,
    "topic_cat" => 9,
    "topic_style" => "<h1>{PHPINCE_TITLE}</h1><p>{PHPINCE_TEXT}</p><hr>",
    "topic_style_active" => "<h1>{PHPINCE_TITLE}</h1><p>{PHPINCE_TEXT}</p>",
    "topic_error" => "No topic writed",
    "topic_notfound" => "Topic not found",
    "page_style" => "<h1>{PHPINCE_TITLE}</h1><p>{PHPINCE_TEXT}</p>",
    "page_notfound" => "Page not found",
    "plugin_notfound" => "Plugin not found",
), $PHPince_logon, $PHPINCE_system, $PHPINCE_LANG);

Nie sú povinné všetky polia. Je možné používať vo všetkých nastaveniach HTML a CSS.

Vysvetlenie

topic_limit  - Počet článkov na vypísanie
topic_cat - ID kategórie pre články (ktoré má vypísať)
topic_style - Vlastný štýl pre články - Tutorial
topic_style_active - Vlastný štýl pre aktívny článok (domain.tld/topic/id) - Tutorial
topic_error - Správa ak nieje napísaný žiaden članok
topic_notfound - Správa ak článok neexistuje
page_style - Vlastný štýl stránky (domain.tld/page/id) - Tutorial
page_notfound - Správa ak stránka neexistuje
plugin_notfound - Správa ak plugin neexistuje