Návod: Preverenie prihlásenia

 

Kód

Kód
bl_logincheck($PHPince_logon)

 

Odpoveď ak ste prihlásený

Kód
true

 

Odpoveď ak nie ste prihlásený

Kód
false

 

Príklad

Kód
if(bl_logincheck($PHPince_logon)){
    echo "Hi user";
} else {
    echo "No login";
}

 

Výpis informácí

Kód
$PHPINCE_user["column_name"]

Príklad

Vypíse ID uživateľa

Kód
$PHPINCE_user["id"]

 

Vypíše názov účtu

Kód
$PHPINCE_user["account"]

 

Vypíše uživateľský level

Kód
$PHPINCE_user["userlevel"]

 

Vypíše poslednú IP účtu

Kód
$PHPINCE_user["lastip"]

 

Vypíše posledné prihlásenie účtu

Kód
$PHPINCE_user["lastlogin"]

 

Príklad

Kód
if(bl_logincheck($PHPince_logon)){
    echo "Hi, ". $PHPINCE_user["account"];
} else {
    echo "No login";
}