Návod: RSS

 

Čo je RSS ?

RSS je rodina XML formátov určených na čítanie noviniek na webových stránkach a všeobecne o syndikácii obsahu. Technológia RSS umožňuje užívateľom Internetu prihlásiť sa k odberu noviniek z webu, ktorý ponúka RSS zdroj (RSS feed, tiež RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj sa väčšinou vyskytuje na stránkach, kde sa obsah mení a pridáva veľmi často (napríklad spravodajské servery). Pôvodne tento formát slúžil iba na odovzdávanie aktuálnych noviniek medzi jednotlivými servermi, ktoré takto veľmi jednoducho mohli odkazovať na aktuálne články na iných serveroch. RSS formát poskytuje obsah celého článku, príp. jeho časť, odkaz na pôvodný článok a tiež iné metadáta. Tieto informácie sa posielajú ako XML súbor nazývaný RSS zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed alebo RSS kanál.

Zdroj: wikipedia.org

 

Ako čítať RSS ?


RSS pre všetky články

Kód
http://domain.tld/rss.xml

Príklad: http://phpince.org/rss.xml


RSS pre určitú kategóriu článkov

Kód
http://domain.tld/rss.xml?cat=4

Príklad: http://phpince.org/rss.xml?cat=4